Over Unikco 

 

Als coach werk ik van uit een oplossingsgerichte methode. Samen met uw kind onderzoeken we niet alleen het probleem, maar gaan we vooral kijken wat zijn of haar vaardigheden zijn. Ieder kind is uniek en beschikt daardoor over zijn of haar persoonlijke  kwaliteiten. Deze kwaliteiten gaan we gebruiken om de obstakels te overwinnen. Als coach probeer ik uw kind in de richting van de oplossing te sturen, welke hij of zij echter zelf moet ontdekken. Ik zal de oplossing niet aandragen, maar wel kan ik uw kind stimuleren om een oplossing bij zichzelf te zoeken. Vaak heeft uw kind zelfs al een oplossing, maar heeft hij of zij een beetje hulp nodig om deze toe te passen.  Ik bied uw kind, op een laagdrempelige manier, een steuntje in de rug.   

 

Bij de coachingsessies richten we ons op de toekomst. Allereerst kijken we naar wat er al goed gaat. Vanuit deze positieve insteek gaan we aan de slag, om de punten die minder goed gaan, te verbeteren. In dit hele traject staat uw kind continu centraal. Dit betekent dat hij of zij het tempo bepaald en we niets forceren.   

 

Het is belangrijk om vanuit de behoeften en de wensen (de hulpvraag) van uw kind te werken. Om te achterhalen waar uw kind behoefte aanheeft, is het belangrijk om een veilige plek te creëren, waar hij of zij zichzelf kan zijn. Pas wanneer uw kind zich veilig voelt,  kunnen we makkelijker ontdekken en leren hoe om te gaan met de obstakels. Door deze vertrouwde, prettige plek te creëren, voelt uw kind zich veilig en durft hij of zij zich makkelijker te uiten.  

 

Unikco: staat voor Uniek, ik en kindercoach. Dit is voort gekomen uit: ieder kind is uniek. Unikco werkt vanuit het kind, daar komt 'ik' uit voort.